Đợt hạn hán và nhiễm mặn kỷ lục trong vòng 100 năm qua đang đe dọa đời sống của hàng triệu gia đình đình nông dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, vựa lúa chính của Việt Nam.

 

Print Friendly, PDF & Email