Để chia sẽ những đạo nạn mà Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ tỉnh Vĩnh Long đang gặp phải và nhất là bà Nguyễn Thị Liên bị công an giả dạng côn đồ của Thị Xã Bình Minh (Vĩnh Long) đánh trọng thương, hôm nay, ngày 23/4/16 , toàn thể Giáo Hội PGHH Thuần Tuý các tỉnh lam lễ cầu an cho bà Liên và Giáo Hội qua cơn đạo nạn này.

Hình ảnh Giáo Hội PGHH tỉnh Đồng Tháp đang cầu an: ông Nguyễn Văn Thơ, ông Nguyễn Văn Thiết (Chánh và Phó Hội Trưởng tỉnh)

Bin Nguyen's photo.
Bin Nguyen's photo.
Bin Nguyen's photo.
Dưới đây là hình ảnh của Giáo Hội PGHH Thuần Tuý tỉnh An Giang làm lễ cầu an cho Bà Nguyễn Thị Liên bị ca Thị Xã Bình Minh, Vĩnh Long giả dang côn đồ đánh trong thương phai nhập viện trong tình trang hôn mê và Giáo Hội Vĩnh Long thoát cơn đạo nạn.
Bin Nguyen's photo.
Bin Nguyen's photo.
Bin Nguyen's photo.

 

 

Print Friendly, PDF & Email