Ông Charler Sellers – lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm chùa Liên Trì
Kính chuyển đến quý vị và đồng bào khắp nơi tin ngắn Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sải gòn đến thăm chùa Liên Trì sau khi hạn cưỡng chế 8-20 tháng 7, 2016 của nhà cấm quyền đã qua, để quý vị tường do phóng viên nhà báo độc lập gửi ra từ trong nước.
Xin đồng bào cầu nguyện cho quý chức sắc tăng ni, tín đồ chùa Liên Trì, cũng như các tôn giáo khác được bình an, được hưởng tự do tôn giáo, tai qua nạn khỏi trước sách lược tiêu diệt và đàn áp tôn giáo của CSVN Việt Nam.
Xin quý vị vui lòng phổ biến rộng rãi.
Ban Báo Chí
HĐLKQNHN/VN
———- Forwarded message ———-
From: Nguyen Thien Nhan
Date: 2016-07-21 7:31 GMT-04:00
Subject: Ông Charler Sellers – lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm chùa Liên Trì

Chiều 21/7/2016, ông Charler Sellers – lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm chùa Liên Trì. Cùng đến, có nhiều vị chức sắc tôn giáo.


Chùa Liên Trì vừa trải qua một mưu đồ cưỡng chế của cộng sản để giao đất cho trọc phú kinh doanh. Thời hạn cưỡng chế từ 8/7 -20/7, với sự phản ứng của dư luận, sự yểm trợ của các chức sắc tôn giáo và anh em đấu tranh nên cộng sản đã chùn bước.

Ngôi chùa tạm bình an.

Nguyễn Thiện Nhân

 

Print Friendly, PDF & Email