Tại Đà Nẵng, sáng nay, 29.04.2016:

Nguyễn Chí Hòa : Sáng nay, mình đi ngang qua cầu Tuyên Sơn – Tp. Đà Nẵng thì bắt gặp dòng chữ: “Tôi chọn tôm cá” được sơn lên con lươn (mặt phía nam) và “Trung Quốc cút xéo” (mặt phía bắc). Chắc có ai đó vừa mới sơn khi tối.

H1

H2

Print Friendly, PDF & Email