Cần tiền bán 1 condo, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi

Rộng 1200 Sqft

Gần thị tứ, chùa, nhà thờ VN, chơ Việt Nam, bệnh viện, Wal mart…

Giá 68.000 USD – Xin gọi Nancy:

Xin gọi Nancu: 321-217-7893

Print Friendly, PDF & Email