Mục đích:

Diễn đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại do Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội – Hải Ngoại Việt Nam lập ra với mục đích tạo môi trường để các tôn giáo, tổ chức, đoàn thể, nhân sĩ có cùng lập trường và mục tiêu trong cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ hiện nay có cơ hội trình bày giáo lý, chủ trương, đường lối, ý kiến của mình và trách nhiệm về nội dung của các buổi hội luận đó. HĐLKQNHN không chịu trách nhiệm.

Mọi người có thể vào tham dự diễn đàn đóng góp ý kiến trong tinh thần xây dựng, thái độ bình tĩnh, ôn hòa, tôn trọng lẫn nhau. Tuyệt đối không đả phá cá nhân, tổ chức, đoàn thể, không dùng ngôn từ thô lỗ, bất chính..

Xin vui lòng giữ thời lượng cho phép, không được kéo dài làm mất thì giờ của người khác. Góp ý kiến không quá 2 phút ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

Nếu vi phạm những nguyên tắc kể trên, điều hợp viên có thể ngưng hoặc loại ra khỏi diễn đàn.

Nếu quý vị nào muốn có giờ trên diễn đàn, xin vui lòng liên lạc với ban điều hành diễn đàn để sắp xếp thời biểu:

ĐT: 727-403-4080.

Email: lienket.qnhn@gmail.com; hoặc TTran33@tampabay.rr.com

Nếu không vào được diễn đàn bằng paltalk, quý vị có thể nghe radio trực tiếp như sau:

  • Gọi số điện thoại: ​​605-472-9639
  • Hoặc dùng điện thoại cầm tay với các chương trình tải xuống để nghe:
Để nghe qua radio xin download xuống máy điện thoại cầm tay của cúa quý vị

(Android). ​

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audionowdigital.player.hoidong

​Nghe qua I phone ​

https://appsto.re/us/OqJRkb.i

 

Trân trọng.

Ban Điều Hành Diễn Đàn.TTran

Print Friendly, PDF & Email