(ngày 19-3-2018)

Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam –  Vào lúc 13h30 (tức 1 giờ 30 chiều giờ Việt Nam) ngày 19 tháng 3 năm 2018, quý viên chức Lãnh Sự Quan Hoa Kỳ và Canada có đến  Chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh  và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền  tại VN.

Tham dự buổi gặp măt gồm có:

Phái đoàn Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada:

– Bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn.

– Bà Pamela Pontius, viên chức chánh trị toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ.

– Ông Kyle Nunas, Tổng Lãnh Sự Canada tại Sài Gòn.

– Bà Monique Lamoureu, Tham Tán Chánh Trị toà Đại Sứ Canada tại Hà Nội.

– Ông Đạt, thông dịch viên Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội.

HĐLTVN gồm có:

– Hoà Thượng Thích Không Tánh, Phật Giáo.

– Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài.

– Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đài.

– Linh Mục Nguyễn Xuân Lộc, Công Giáo.

– Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành.

– Đạo Huynh Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hoà Hảo.

– Đạo Huynh Lê Quang Hiển, Phật Giáo Hoà Hảo.

Sau khi Quý Chức Sắc Đồng Chủ Tịch HLTVN  trình bày về những vị phạm về Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền của nhà cầm quyền CS đối với tôn giáo của mình, bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ đã cám ơn các Chức Sắc HĐLTVN và cho biết buổi gặp mặt này là để tìm hiểu thực trạng về Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền của các tổ chức tôn giáo độc lập tại VN trình lại  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ  để có đầy đủ dữ kiện trong cuộc đối thoại nhân quyền giữa VN và Hoa Kỳ sẽ xảy ra vào tháng 5 tới tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

 

Tiếp theo, Ông Tổng Lãnh Sự Canada cũng cám ơn các Chức Sắc HĐLTVN  và cho biết chánh phủ Canada  rất chú trọng về nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận nên buổi gặp mặt này ông sẽ tìm hiểu rõ về vấn đề này tại VN để đệ trình lên chánh phủ Canada.

Buổi gặp mặt kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.

Xin đính kèm hình ảnh buổi gặp mặt.

Ngày 19 tháng 3 năm 2018

Kính tường trình

Tổng Thư Ký HĐLTVN

Lê Quang Hiển

GHI CHÚ: Quý vị tự do sử dụng tin tức và hình ảnh, xin vui lòng phổ biến rộng rãi. Đa tạ.

Xem bản nhận định và kiến nghị của Hội Đồng Liên Tôn gừi phái đoàn

——————————————————–

XIN NGHE: Chánh trị sự Hứa Phi tường trình nhà cầm quyền đàn áp các tôn giáo chơn truyền, độc lập với nhà cầm quyền. Cs đã tìm cách ngăn cản không cho CTS Hứa Phi về SG gặp phái đoàn ngoại giao.

https://youtu.be/ZiyxaJAo7m8

Print Friendly, PDF & Email