TUYÊN CÁO

Về Ô Nhiễm Môi Trường và Cuộc Đấu Tranh Đòi Công Lý

của Đồng Bào các tỉnh miền Trung Việt Nam

(ENGLISH)

Xét rằng:

1- Vụ ô nhiễm môi trường và cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung từ đầu tháng 4, 2016 làthảm họa vô cùng to lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng lâu dài cho đất nước và dân tộc Việt.

2- Nguyên nhân thảm họa đã được xác định là do công ty Formosa xả chất độc ra biển và họ đã chấp nhận bồi thường 500 triệu mỹ kim, một con số thật không đáng kể so với những tàn phá to lớn đối với môi sinh và tác hại khủng khiếp cho con người.

3- Trong lúc đó nhà cầm quyền CSVN tỏ ra hoàn toàn thiếu trách nhiệm, thiếu khả năng và thiện chí giải quyết theo tinh thần luật pháp quốc tế về môi sinh được tóm lược như sau (theo Tuyên bố về “chủ quyền vĩnh cửu đối với tài nguyên thiên nhiên” của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc năm 1962)“Quyền được sống trong môi trường trong lành là nguyên tắc trụ cột, là quyền tự nhiên của con người, được cộng đồng quốc tế ghi nhận…. Đó là quyền được sống với chất lượng cho phép, được đảm bảo về mặt vệ sinh, được hài hòa với tự nhiên…, được sống trong một vùng không bị ô nhiễm, không bị suy thoái”. (*)

4- Đồng bào và Giáo dân miền Trung đã hành xử đúng tinh thần của các Công ước quốc tế về môi trường, về quyền được sống và được bảo vệ trong môi trường an lành như nói trên. Nhưng nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn bất chấp nghĩa vụ đạo lý cũng như luật pháp quốc tế, đã nhẫn tâm thẳng tay ngăn cản, đe dọa, đàn áp, vu cáo những ngư dân nộp đơn khiếu kiện Formosa cùng với các Lãnh Đạo Tinh Thần giúp đỡ hướng dẫn họ, gần đây lại còn bác bỏ đơn kiện của họ.

5- Chẳng những vậy, cộng với mưa bão thiên nhiên, nhà cầm quyền đã vô trách nhiệm xả lũ đập thủy điện Hố Hô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, khiến cho hàng trăm ngàn đồng bào gặp cảnh khốn cùng, hàng chục người dân vong mạng.

6- Ngoài ra, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục bắt bớ giam cầm, bao vây kinh tế gia đình những nhà tranh đấu cho các dân quyền và nhân quyền căn bản, trong đó có quyền được sống trong môi trường sạch và được đối xử theo công lý.

Trước hoàn cảnh bi đát đó, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại Việt Nam long trọng tuyên cáo:

1- Hoàn toàn ủng hộ những hành động chính đáng (như biểu tình, khởi kiện) nhằm thực hiện quyền về môi trường và quyền được bồi thường xứng đáng những thiệt hại do thảm họa sinh thái gây ra.

2- Mạnh mẽ lên án công ty Formosa và mọi tập đoàn, cá nhân liên hệ đã gây ra thảm họa ô nhiễm nghiêm trọng tại miền Trung và ở nhiều nơi khác. Đòi hỏi họ phải bồi hoàn thỏa đáng và bị xử lý hình sự theo đúng luật pháp quốc tế.

3- Cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN đã không giải quyết theo đạo đức con người và luật pháp quốc tế, ngược lại còn đàn áp đồng bào thực hiện quyền của mình và bắt giam những ai lên tiếng cho quyền này. Đòi hỏi trả tự do ngay lập tức cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm) và những nhà tranh đấu cho nhân quyền lẫn dân quyền khác.

4- Khẩn thiết kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tích cực hỗ trợ nhân đạo và giúp đỡ pháp lý trong vụ thảm họa môi trường và vụ kiện đòi công lý tại các tỉnh miền Trung.

5- Thỉnh cầu các quốc gia, các tổ chức nhân đạo, Tòa án Hình Sự Quốc Tế(ICC) giúp đỡ đồng bào miền Trung nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung được hưởng các nhân quyền căn bản, được phục hồi đời sống bình thường và được bồi hoàn xứng đáng. (**)

                       Làm tại Việt Nam và Hải Ngoại ngày 1 tháng 11 năm 2016.

Thay mặt Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại

Cố vấn: Linh Mục Nguyễn Văn Lý (Việt Nam) – Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Hải Ngoại).

Các Đồng Chủ Tịch trong quốc nội:

– HT. Thích Không Tánh (Phật Giáo), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN.

– LM. Phan Văn Lợi (Công Giáo): Đồng ChủTịch Hội Đồng Liên Tôn VN.

– CTS. Hứa Phi (Cao Đài Chơn Truyền), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN.

– Nhân sĩ Lê Văn Sóc (PGHH Thuần Túy), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN.

– MS Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN.

Các Đồng Chủ Tịch tại hải ngoại:

– BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

– BS. Đỗ văn Hội, Chủ Tịch HĐCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

– Nhân sĩ Lưu văn Tươi, Chủ Tịch HĐGS Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

– Nhân sĩ Nguyễn văn Tánh, Chủ Tịch UB Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, Cố Vấn CĐNVQGLBHK.

– Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, CT Diên Hồng Thời Đại.

– Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, TTK Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây  Ninh Hải Ngoại.

– Nhân sĩ Cao Xuân Khải, PCT Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo Việt Nam.

– Nhân sĩ Trần văn Đông, Ban Kiểm Soát Liên Hội Người Việt Canada (Nguyên TTK).

– Nhân sĩ Trần Ngọc Bính (Ban Yểm trợ Truyền Thông Khối 8406).

– BS. Hoàng Thị Mỹ Lâm, CT Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức.

(*)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1803(XVII)&Lang=E&Area=RESOLUTION

(**)

http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11411:2016-10-04-15-51-35&catid=4:chinh-tr-kinh-t&Itemid=8

Email: LienlacQnHn@gmail.com – Website: LienketQnHn.org.

Print Friendly, PDF & Email