Lúc 9 giờ tối (giờ New York) thứ ba ngày 1/8/2017, tức 8 giờ sáng thứ Tư 2/8/2017 giờ Việt Nam có buổi Hội Luận trên Diễn Đàn Liên Kết Quốc Nội Hải NGoại Việt Nam với đề tài Đàn Áp Tôn Giáo của CSVN do Chánh Trị Sự Hứa Phi, Đồng Chủ Tich Hội Đồng Liên Tôn VN trình bày.

Thành Phần Tham Dự

Quốc Nội:

Hội Đồng Liên Tôn VN gồm có quý Đồng Chủ Tich

Hòa Thượng Thích Không Tánh, PGTNVN –

LM Nguyễn Văn Lý; LM Phan Văn Lợi, Công Giáo

Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng BĐDKNS Đạo Cao Đài

Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, HĐLTVN

Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, thành viên HĐLTVN

Hải Ngoại:

– Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại gồm có: Hiền huynh Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Nội Vụ; Hiền huynh Trần Minh Phước, Trưởng Ban Kỷ Thuật; PTS Trần Viết Hùng TTK.

– CĐNVQGLBHK: BS Võ Đình Hữu, CTHĐĐB; BS Đỗ Văn Hội, CTHĐĐH

– Liên Hội Người Việt Canada: Nhân Sĩ Trần Văn Đông, Giám Sát

– HĐLKQNHNVN: BS Đỗ Văn Hội, ĐCT HĐLKQNHNVN; BS Võ Đình Hữu, ĐCT HĐLKQNHNVN; Nhân Sĩ Trần Văn Đông, ĐCT HĐLKQNHNVN; PTS Trần Viết Hùng, ĐCT HĐLKQNHNVN; Nhân Sĩ Trần Thức, Thư Ký Ban Điều Hành, Đặc Trách Truyền Thông

Và một vị khác tham gia trên diễn đàn.

Buổi hội luận còn được trực tiếp qua mạng truyền thông của Hội Đồng Liên Kết QNHN/VN như Radio HĐLKQNHN, hệ thống điện thoại viễn liên, hệ thống liên lạc Skype và youtube.

Bắt đầu buổi Hội Luận, Nhân Sĩ Trần Thức giới thiệu chương trình và mời PTS Trần Viết Hùng điều hợp.

Chánh Trị Sự Hứa Phi trình bày sự đàn áp thâm độc và tinh vi của của đảng CSVN đối với các tôn giáo chơn truyền. CTS Hứa Phi cũng trình bày sự tiêu diệt thâm độc của nhà cầm quyền CSVN đối với Đạo Cao Đài chơn truyền.

CTS Nguyễn Kim Lân đưa ra văn bản Kế Hoạch 01 năm 1996 của Đảng CSVN nhằm thay đổi chơn truyền và biến  Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn thành Đạo Cao Đài của Cộng Sản (được gọi là Cao Đài quốc doanh).

Sau đó LM Nguyễn Văn Lý, LM Phan Văn Lợi, HT Thích Không Tánh cũng phát biểu vấn đề đàn áp tôn giáo của CSVN và khẳng định không có tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Buối Hội Luận kết thúc vào11:30 tối giờ New York.

Sau đây xin mời quý vị nghe một phần ghi âm buổi Hội Luận.

BĐH

Xin bấm để nghe

Print Friendly, PDF & Email