TÌM HIỂU VỀ

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI

Chào mừng quý vị đã đến với trang mạng toàn cầu của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam

***

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam được thành lập ngày 28-1-2016 bởi nhiều vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đại diện các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của lịch sử: “Tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, chống đế quốc mới Trung Cộng để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”. 

Đính kèm: BẢN CÔNG BỐ THÀNH LẬP

http://www.lienketqnhn.org/wp-content/uploads/2016/04/BẢN-TUYÊN-BỐ-THÀNH-LẬP-4-16-16.pdf

Print Friendly, PDF & Email