Chiều nay 04/04/2016, công an Hà Nội đã đưa giấy triệu tập cho Trịnh Bá Phương đến an ninh TP để làm việc về việc Phương đăng tải video, hình ảnh trên trang Facebook cá nhân.
Tuy nhiên gia đình Phương không nhận vì Phương đăng tải các tin tức hoàn toàn đúng sự thật.
Sự việc này đã thể hiện rõ công an Hà Nội lạm dụng quyền lực nhằm bịt miệng những tiếng nói đấu tranh.

Print Friendly, PDF & Email