Lễ Tưởng Niệm Lịch Đại Tăng Thống

Lễ Tưởng Niệm Lịch Đại Tăng Thống, Chư Vị Tiền Bối Hữu Công. ngày 19 tháng 2 năm Bính Thân (27/3/2016)

Sáng ngày 19 tháng 2 năm Bính Thân (27/3/2016), tại Văn phòng Chùa Phước Thành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức Lễ Tưởng Niệm Lịch Đại Tăng Thống, Chư Vị Tiền Bối Hữu Công.

Quang lâm chứng minh tham dự, có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh- Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Diệu Tánh- Thành Viên HĐCM TĐGHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Viên Định- Viện Trưởng HĐĐH, Hòa Thượng Thích Không Tánh- Phó Viện Trưởng HĐĐH, Hòa Thượng Thích Chí Thắng- Phó Viện Trưởng HĐĐH, Hòa Thượng Thích Như Tấn- Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp, Hòa Thượng Thích Chơn Phương- Tổng Ủy Viên Tài Chánh, Hòa Thượng Thích Chơn Niệm- Tổng Thủ Quỹ, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh- Tổng Ủy Viên Kiến Thiết, Hòa Thượng Thích Khế Viên- Tổng Ủy Viên Nghi Lễ, Thượng Tọa Thích Minh Chơn- Tổng Ủy Viên Giáo Dục, Thượng Tọa Thích Viên Đức- Trưởng Ban Điều Hành Tăng Đoàn Đồng Nai, Thượng Tọa Thích Viên Hải- Trưởng BĐH Tăng Đoàn Bình Định, Thượng Tọa Thích Viên Kiên- Trú trì Chùa Giác Hoa, Thượng Tọa Thích Viên Hải- Phó Trưởng BĐH Bình Định, Thượng Tọa Thích Từ Giáo- Trưởng BĐH Tăng Đoàn Quảng Trị, Thượng Tọa Thích Thiện Phúc- Phó Trưởng BĐH Tăng Đoàn Quảng Nam-Đà Nẵng, Thượng Tọa Thích Đồng Minh- Phó Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội, Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước- Phó Trưởng BĐH Tăng Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cùng với chư tôn đức các tỉnh thành, địa phương và đại diện đơn vị GĐPT trực thuộc Tăng Đoàn.

Tại Buổi lễ BTC đã cung thỉnh nhị vị Trưởng Lão Hòa Thượng niệm hương chứng minh; Chủ lễ: Hòa Thượng Thích Viên Định; Duy Na: Hòa Thượng Thích Khế Viên.

Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng để tưởng nhớ chư vị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Trước đó, tối ngày 18 tháng 2 năm Bính Thân (26/3/2016), Quý Ngài đã Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại để cung thỉnh, hoán chuyển và bổ sung nhân sự cho nhiệm kỳ II, (2016- 2020), tại Văn Phòng Chùa Phước Thành, Huế.

Xin vào đây xem thêm…

Print Friendly, PDF & Email