Nha Le Mat Nuoc

Năm 2016, thần quy trấn quốc tại Hồ Gươm chết.  Thảm Hoạ Miền Trung cá chết trắng bờ, hàng loạt biến cố xảy ra, lòng dân không yên.

CSVN RIP

 

 

Print Friendly, PDF & Email