Mời tham dự hội luận:”Sự Thật về Cái gọi là Cách Mạng Mùa Thu..” của CSVN

Trên diễn đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, nhân cái gọi là ngày “quốc khánh 2-9” của cộng sản Việt Nam, Diễn giả,  nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh. Đồng CT kiêm TTK/UBTT/ Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam Xin bấm để xem… […]

Read More