Điện đàm giữa TT đắc cử Trump và TT Đài Loan là cảnh báo với TC: Hoa Kỳ Không còn là kẻ dễ bị bắt nạt

Dân biểu Cộng hòa miền Nam California được xem như một ứng viên Bộ trưởng Ngoại giao đã nói với Breitbart News rằng Tổng thống đắc cử Donald J. Trump đã gửi đúng thông điệp khi ông chấp nhận cuộc điện đàm chúc mừng từ Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan hôm thứ […]

Read More