Thời sự Thứ Hai 20/02/2023: TT Biden bất ngờ thăm Kyiv – NT Mỹ Antony Blinken “rất lo ngại” TQ cấp vũ khí cho Nga – TT Pháp ủng hộ kế hoạch hòa bình của TT Ukraine – Bắc Hàn bắn hai tên lửa – Cựu TT Carter ‘‘chăm sóc giai đoạn cuối’’

Võ Thái Hà tổng hợp – HD Press bồ sung Biden thực hiện chuyến đi bất ngờ tới Ukraine, trước kỷ niệm một năm cuộc xâm lược của Nga Washington Post – Cù Tuấn, dịch – 20/02/2023 KYIV, Ukraine — Tổng thống Mỹ Biden đã thực hiện một chuyến thăm ấn tượng, không báo trước tới […]

Read More