30-4-1975 của chúng ta:

quoc-han-30-thang-4

30-4-1975 của đảng cướp csVN:

30-4-75

 

Print Friendly, PDF & Email