Nhà tranh đấu nhân quyền Trung Hoa qua đời, thế giới lên án Trung Cộng.

Xin bấm để xem.

Print Friendly, PDF & Email

1 thought on “Nhà tranh đấu nhân quyền qua đời, thế giới phản ứng

  1. Cộng sản nào cũng giống nhau: sợ nhân quyền, sợ sự thật, trấn áp, đàn áp người dân. Tàu Cộng hay Việt Cộng cũng vậy thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.