Nhiều chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp quốc ngày hôm nay (03/6) kêu gọi Chính phủ Việt Nam chấm dứt đàn áp cô Trần Thị Hồng, người đã nhiều lần bị câu lưu và bị tra tấn như trả đũa cho việc cô thông báo cho cộng đồng quốc tế về những vi phạm nhân quyền đối với chồng cô, người đang bị cầm tù vì các hoạt động tôn giáo ôn hòa.

(Xem tiếp…)

Print Friendly, PDF & Email