Đây là phương án phát thảo, vận động để Thưa Formosa ra tòa án Quốc Tế về tội ác hủy hoại môi sinh, tương đương tội ác chống lại con người.

Kính thưa quí anh chị, các bạn, như các bạn nhìn thấy những gì Formosa làm trong những ngày qua, không cần giải thích dài dòng, mình đi thẳng vào vấn đề.

Theo Thùy Trang nghĩ thưa Formosa ra tòa là chuyện cần phải làm, vì 70 năm lâu lắm, hết đời người chúng ta mà đồng bào Miền Trung vẫn sống đau khổ trên hóa chất độc hại. Chuyện thay đổi tương lai cho con cháu mình có môi sinh tốt đẹp hơn là chuyện mà chúng ta (thế hệ nầy) cần phải làm hôm nay.

Thưa Formosa ra tòa án tòa án Quốc Tế về tội ác hủy hoại môi sinh, chống lại nhân loại tuy không khó nhưng không dễ chút nào, vì muốn làm chuyện nầy thì TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VIỆT NAM phải cần bỏ mọi dị biệt để dấn thân cùng làm chung việc nầy.

(1) Muốn làm việc nầy, thì trước nhất chúng ta cần có một Petition để mọi người cùng đứng tên chung lá đơn cầu cứu và đồng ý kiện Formosa.

(2) Tiền chi phí cho tòa án, mỗi người chúng ta sẽ đóng góp 1 đồng USD, nhiều ít tùy vào lòng hảo tâm. Chúng ta sẽ bầu, ứng cử, đề cử, bỏ phiếu những người có uy tín trong cộng đồng làm đầu cầu cho ban vận động.

(*) Để tránh kẻ xấu đánh phá về mục đích tốt đẹp nầy, do đó sẽ KHÔNG có bất ai được giữ số tiền đóng góp của các bạn nếu có, chúng ta sẽ nhờ, hoặc thuê luật sư đứng ra công khai giữ tiền cho cuộc vận động nầy. Điều nầy sẽ do Ban Vận Động được bầu ra quản lý số tiền đóng góp để xử dụng cho việc thuê vệ tinh, thợ lặn, người đi thực địa chụp hình quay phim và đơn từ, án phí (rất rẽ).

(3) Thu thập chứng cứ qua Vệ Tinh và hiện trường – Điều nầy chúng ta cần bỏ tiền thuê vệ tinh để theo dõi và chụp hình, đồng thời những người dấn thân phải đi thực địa, thuê thợ lặn để chụp hình làm bằng chứng như: Cá chết, hóa chất trên biển…v.v

Sau khi có tất cả những chứng cứ cơ bản thì chúng ta, những người VN cùng đứng tên trong một lá đơn thưa Formosa ra tòa án quốc tế.

Với 100 nghìn người công dân VN hoặc nhiều hơn thì tòa án tại New York và Hague sẽ nhận đơn.

Thắng thua, chưa biết nhưng với số đông áp đảo thì Formosa có thể vì thấy bất lợi mà bỏ cuộc về nước – Nếu chúng ta thắng thì tòa án New York sẽ chế tài Formosa tại New Jersey, đằng nào Formosa cũng buộc phải bồi thường cho môi sinh VN hoặc bị chế tài.

Đây chỉ là lời đề nghị của Thùy Trang, mình không nói hết chi tiết trong một stt được, nhưng từ từ sẽ giải thích cho người chưa hiểu về tính pháp lý của tòa án New York và Hague.

Nếu các bạn cùng giơ tay hết lên thì chúng ta cùng bắt tay vận động để thành lập một tổ chức vận động cho vụ kiện nầy.

Nếu bạn đồng ý, xin tag tên vào stt nầy, nếu quá ít người đồng ý với stt nầy thì thôi vậy.

Xin các bạn cho ý kiến.

Kính

Nguyễn Thùy Trang

https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen#

Print Friendly, PDF & Email