Nhân 43 năm đánh dấu đất nước vẫn nằm dưới ách cai trị độc tài của đảng CSVN, Hội Đồng LKQNHN VN lên tiếng kêu gọi toàn dân hãy đứng lên giải trừ chế độ cộng sản vô thần phi nhân, xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ, thịnh vượng.

Xin bấm để xem tiếp


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.