Ngày 19/3/2018, phái đoàn Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, nhằm tìm hiểu tình hình vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Nhân dịp này, HĐ Liên Tôn đã gửi thư nhận định và kiến nghị đến phái đoàn.

Hội Đồng Liên Tôn và Phái Đoàn chụp hình lưu niệm

(ngày 19/3/2018 tại chùa Giác Hoa, Sài gòn)

Xin bấm để xem


 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.