LM Nguyễn Hữu Lễ

Bấm vào link để xem chương trình:

https://www.youtube.com/watch?v=W0WhxV1qiw0


Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sinh ngày 9 tháng 11 năm 1943 tại quận
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long trong một gia đình nông dân theo Thiên
Chúa Giáo. Sau khi đậu tú tài, ông chọn con đường làm Linh Mục để
phục vụ những người cùng khổ, thấp cổ bé miệng. Ông thụ phong Linh
Mục năm 1970 lúc 27 tuổi và phục vụ tại các họ đạo Sa Đéc, Long
Toàn, Bến Tre, Vĩnh Long.
Năm 1976, LM Lễ bị VC bắt vì cái tội gọi là “chống chế độ” bị đày qua
các trại lao động khổ sai ngoài Bắc suốt 13 năm. Được trả tự do năm
1988, vượt biển đến Thái Lan và định cư tại New Zealand năm 1990 để
phụ trách Cộng Đồng Công Giáo VN tại giáo phận Auckland.
Năm 2003, LM Lễ xuất bản cuốn bút ký “Tôi Phải Sống” kể lại cuộc
sống kinh hoàng trong ngục tù cộng sản. Hiện tác phẩm này được dịch
qua tiếng Anh & tiếng Pháp.
Năm 2005, LM Lễ thành lập phong trào quốc dân đòi trả tên SAIGON
và qua năm 2007 cùng Vietnam Film Club thực hiện & phổ biến bộ
phim tài liệu “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”
Nhân chuyến thăm Washington DC vào những ngày cuối tháng 10, CT
Hội Luận LKQNHN VN có cuộc mạn đàm với LM Nguyễn Hữu Lễ đến
từ New Zealand, kính mời quý vị theo dõi

Print Friendly, PDF & Email