Tòa án ở Hà Nội hôm 22/1/2018 đã xử vụ án được gọi là tham nhũng, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng 13 năm tù và …

Đinh La Thăng

Xin bấm để xem tiếp…

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.