H3

Các anh đã nhìn thấy thảm họa trước mắt về môi trường sống tại Việt Nam, hiểm hoạ mất nước sẽ rơi vào tay Tàu cộng, trong khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chậm chạp, lơ là trong vấn đề làm sáng tỏ nguyên nhân và bó tay trước bành trướng bắc kinh.

Các anh là những người con của dân tộc Việt Nam, mang dòng máu Việt Nam, không thể nào các anh không có lương tâm, khói óc để phân biệt mình vì ai mà chiến đấu, vì ai mà bảo vệ. Lịch sử đã ghi nhận mọi thời đại rồi cũng qua đi, các nhà lãnh đạo rồi cũng phải qua theo nhiệm kỳ được bầu, chỉ có dân tộc, tổ quốc là trường tồn.

Như các anh đã biết, trưóc kia bảng hiệu đã được dựng lên “Chủ Nghĩa Mác-Lênin bách chiến, bách thắng muôn năm” nhưng nhìn lại sự thật có phải như vậy không các anh, điều này chắc các anh đã đọc tin tức trên các trang mạng và biết thêm về đảng cộng sản mà các anh đang phục vụ. Tôi nghĩ các anh một phần nào đã rõ nhưng chỉ sợ là bị khai trừ ra khỏi đảng cộng sản thì sẽ không có thế đứng trong xã hội khi mà mọi người đang tranh giành quyền lực để tự tạo ra thế đứng cho chính mình.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email