Nhắn các ACE tham gia cuộc biểu tình vì môi trường sống vào ngày 1/5 vừa qua.

Nếu ACE nào là nạn nhân của các cuộc đánh đập vô cớ trong cuộc tuần hành ôn hòa ngày 1/5 vừa qua, có thể viết mô tả trực tiếp tình trạng của mình đến LHQ.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email