Theo tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng Bảy, Việt Nam đang nhắm tới những qui định xử phạt hành chính về tín ngưỡng và tôn giáo, đề ra hình  thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản đối với từng hành vi được cho là vi phạm hành chính liên quan đến tôn giáo.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.