Ngày 25-10-2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri Thức, vì “đã cho xuất bản một số sách trái với chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, vi phạm quy định về điều lệ đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”…

Bấm để xem tiếp..


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.