Hội đồng Liên tôn Việt Nam

Nhận định về cuộc trả lời phỏng vấn của Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ

về tự do tôn giáo, ông David Saperstein trên đài RFA ngày 05-04-2016

Xin Mời Đọc Thêm…

 

Print Friendly, PDF & Email