LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH CHỐNG THẢM HỌA MÔI SINH Ô NHIỄM VÀ TẨY CHAY CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI GIẢ HIỆU

 TOÀN DÂN NGHE CHĂNG??? SƠN HÀ NGUY BIẾN!!!   LỜI KÊU GỌI BIỂU TÌNH CHỐNG THẢM HỌA MÔI SINH Ô NHIỄM VÀ TẨY CHAY CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI GIẢ HIỆU   Kính Thưa Toàn Thể Đồng Bào, Đất nước chúng ta đã và đang mất dần vào tay đế quốc mới Trung Cộng. Dân […]

Read More

Dân Tộc VN sẽ cam lòng sống trong máu và nước mắt như dân Tây Tạng như thế nầy sao???

NẾU CHÚNG TA IM LẶNG ĐỂ BỌN LÊ CHIÊU THỐNG VÀ TRẦN ÍCH TẮC Ở “LĂNG BA ĐÌNH” TIẾP TỤC LÀM TAY SAI CHO TÀU CỘNG THÌ ĐÂY LÀ SỐ PHẬN CỦA CHÚNG TA VÀ CON CHÁU CHÚNG TA…   MUỐN CHỐNG GIẶC NGOÀI PHẢI DIỆT THÙ TRONG LÀ TẬP ĐOÀN BÁN NƯỚC CS Ở […]

Read More