By thoisu 02 , June 10, 2021 

ỦY BAN VẬN ĐỘNG ĐẠO LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 

************************************************** 

Kính thưa 

 • Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo 
 • Quý Vị Lãnh Đạo các Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể 
 • Và toàn thể quý Đồng Hương, 

Kính thưa quý vị, 

Đã 46 năm qua sau ngày 30-4-1975, đảng CSVN áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, mọi quyền  căn bản của người dân hoàn toàn bị tước đoạt, xã hội đầy bất công, nhân quyền bị chà đạp, đất  nước gặp lâm nguy. 

Cảm thông được nỗi đau khổ của nhân dân Việt Nam, đồng thời gặp trở ngại cho việc bang giao  giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Quốc Hội Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa ra các dự luật nhằm vận động  Nhân Quyền cho Việt Nam, nhưng chỉ được thông qua tại Hạ Viện, chưa khi nào được được  thông qua tại Thượng Viện. 

Trong khóa họp Quốc Hội hiện nay kỳ thứ 117 (2021-2023), Dân Biểu Chris Smith (được DB  Lofgren, DB Lowenthal hỗ trợ) đã đưa ra dự luật HR 3001, được gọi là “Dự luật Nhân Quyền  Việt Nam (Vietnam Human Rights Act) trong đó có những điểm chính như sau: 

– Quan tâm đến những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều lãnh vực trong  đó có tự do tôn giáo, tự do lập công đoàn độc lập… ảnh hưởng xấu đến bang giao và mậu dịch giữa  Hoa Kỳ và Việt Nam 

– Trả tự do cho các tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo tại Việt Nam 

– Chế tài những cá nhân và tổ chức đã vi phạm nhân quyền 

– Chống lại hành động kiểm duyệt và theo dõi internet và các mạng xã hội 

– Báo cáo hàng năm những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam 

– Ngăn cấm viện trợ cho các cơ quan an ninh đã đàn áp người dân 

– Bảo vệ quyền tự do tôn giáo quốc tế, mà hiện nay nhà cầm quyền đàn áp các tôn giáo  độc lập; xem xét việc đưa Việt Nam vào danh sách các nước đáng đặc biệt quan tâm (CPC) vì đàn áp tôn giáo; hỗ trợ các tổ chức tôn giáo độc lập và các xã hội dân sự. 

– Hỗ trợ những biện pháp chống nạn lạm dụng lao động đối với phụ nữ và thiếu nữ, chống nạn buôn người và khai thác tình dục. 

– Tổ chức những cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm giữa hai quốc gia; chấm dứt  việc trả thù, đánh đập, tra khảo những tín đồ tôn giáo và các nhà bất đồng chính kiến

– Trả lại các tài sản của các tổ chức tôn giáo đã bị tịch thu; bảo vệ những cá nhân phát biểu trên các mạng truyền thông xã hội 

– Ngăn cản những khoản viện trợ không nhân đạo vì vi phạm nhân quyền v.v… 

Ngày 4/26/2021, Bà Mary Noonan, Chánh Văn Phòng Dân Biểu Chris Smith và Ông Piero  Tozzi, Giám Đốc Uỷ Ban Nhân Quyền Tom Lantos đã gặp Ủy Ban Vận Động của chúng tôi bao gồm  nhiều vị lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể và Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, đã đồng ý cùng nhau hỗ trợ và vận động để Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam thành công. 

Diễn tiến cuộc vận động để thông qua dự luật tổng quát như sau: 

– Tìm người bảo trợ cho dự luật trong hai đảng

– Thông qua Dự Luật tại Ủy Ban Đối Ngoại của Hạ Viện 

– Thông qua tại sàn Hạ Viện. 

– Thông qua Dự Luật tại Ủy Ban Đối Ngoại tại Thượng Viện 

– Thông qua Dự Luật tại sàn Thượng Viện  

Để đạt được kết quả, chúng tôi kêu gọi quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, Cộng Đồng, Đoàn thể và cá nhân tiếp tay với chúng tôi bằng nhiều cách dưới đây:

1.     Tiếp xúc trực tiếp đến văn phòng các Dân biểu và Thượng Nghị sĩ tại địa phương và tiểu bang của quý vị. 

2.     Gửi thư (mẫu đính kèm) đến các Dân biểu và Thượng Nghị sĩ tại địa phương và tiểu bang của quý vị. 

3.     Đồng ý ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư và chúng tôi sẽ gửi cho Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ của quý vị.  

Kính thưa toàn thể quý vị, 

Đồng bào Việt Nam của chúng ta ở trong nước cần được sự yểm trợ của tất cả đồng hương chúng  ta tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. 

Chúng tôi rất mong được tất cả quý vị tiếp tay với chúng tôi 

                                                                                      Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 6, năm 2021 

                                                                                         Thay mặt Ủy Ban Vận Động 

Trưởng Ban Liên Lạc 

Gs. Phan Thông Hưng 

Email: May11VNHRD@gmail.com, ĐT: 616-929-9999 

Ủy Ban Vận Động các Tiểu Bang & Thành Phố 

(Danh sách sẽ được cập nhật sau nầy)

Arkansas

 • Ông Phạm Thế Vinh,CT CĐNVQG TB Arkansas

California 

 • Bs. Võ Đình Hữu, CTCĐNVQG Thung Lũng Pomona
 • Ông Nguyễn Kim Bình, PCT CĐNVQG Nam California,  
 • Ds. Trần Bĩnh, CT CĐNVQG Antelope Valley 
 • Ông Lê Đình Quy, CT CĐNVQG Trung California 

Connecticut 

 • Ông Trần Văn Giỏi, CCT CĐNVQG TB Connecticut

Florida 

 • Ông Lê Thanh Liêm, CT CĐNVQG TB Florida 
 • Ds. Nguyễn Minh Ngọc, CT CĐNVQG Trung Florida 
 • Ông Lê Đình Yên Phú, CT CĐNVQG TP Jacksonville 
 • Ông Nguyễn Tấn Lộc, CT CĐNVQG Tampa Bay 

Illinois 

 • Ông Lưu Toàn Trung, CT CĐNVQG TB Illinois 

Georgia

 • Bà Ngô Kim Chi, CPCT CĐNVQG TB Georgia

Louisiana 

 • Ông Nguyễn Văn Vui, PCT CĐNVQG TB Louisiana 

Massachusetts 

 • Ông Thân Vĩnh Bảo Toàn, CT CĐNVQG TB Massachusetts 

Minnesota 

 • Ông Thomas Tân Cao, CT CĐNVQG TB Minnesota 

Missouri

 • Ông Tyler Cường Nguyễn, CCT CĐNVQG TP St. Louis

North Carolina 

 • Bà Nguyễn Thu Hương, CT CĐNVQG TP Charlotte 

New Jersey 

 • Ds. Nguyễn Thái Hoàng, CT CĐNVQG TB New Jersey 
 • Ông Nguyễn Tấn Anh Phi, CT CĐNVQG Atlantic City

New York 

 • Ông Lê Diệu, CT CĐNVQG TB New York 

Oregon,

 • Ông Từ Đức Tháo, CT CĐNVQG TB Oregon

Pennsylvania

 • Bà La Cẩm Tú, CT CĐNVQG TP Philadelphia
 • Ông Hồ Vinh, CT HĐĐH CĐVMQG TB Pennsylvania

Tennessee

 • Ông Sinh Cẩm Minh, CCT CĐNVQG Trung Tennessee

Texas 

 • TT. Trần Quốc Anh, CT CĐNVQG TP Houston 
 • Ông Jason Lý, CT CĐNVQG TP Dallas 

South Carolina

 • Ông Võ Phương, CT CĐNVQG TP Greenville,

Washington DC, Maryland, Virginia,  

 • Ông Lý Thanh Phi Bảo, CT CĐNVQG Washington, MD & VA
 • Ông Nguyễn Anh Lân, CT CĐNVQG Trung Virginia 

Washington

 • Ông Nguyễn Đô, PCT CĐNVQG TB Washington

Phối hợp với các tổ chức

 • HT. Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN & ĐCT HĐLTVN.
 • LM Tadeo Nguyễn Văn Lý (Công Giáo), Cựu Tù Nhân Lương Tâm & Đồng Chủ Tịch HĐLTVN.
 • CTS Hứa Phi, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài & Đồng Chủ Tịch HĐLTVN.
 • Ông Lê Văn Sóc, Phó Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Đồng Chủ Tịch HĐLTVN.  
 • MS Nguyễn Hoàng Hoa, Hội Trưởng Giáo Hội Cộng Đồng Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ& Đồng Chủ Tịch HĐLTVN.    
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ 
 • Cộng Đồng Việt  Nam California 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Thung Lũng Antelope, CA 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Thung Lũng Pomona, CA
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Connecticut 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Florida 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Trung Florida 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP Jacksonville, FL 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP Tampa Bay, FL 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Illinois 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Georgia
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Louisiana 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Massachusetts
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Minnesota 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP Charlotte, NC 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB New Jersey 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB New York 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP St. Louis, MO 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Oregon 
 • Cộng Đồng Việt Mỹ Quốc Gia TB Pennsylvania 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP Philadelphia & Phụ Cận
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP Greenville, SC 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Tennessee 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP Houston, TX 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TP Dallas, TX 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Washington DC, MD & VA 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Trung Virginia 
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TB Washington
 • Đài Truyền Thông SBTN DC – VATV
 • Đài Truyền Thông TV Hoa Thịnh Đốn
 • Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam
 • Hội Cựu Học Sinh Đồng Khánh Nam California
 • Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Kỳ Hải Ngoại 
 • Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam  
 • VPLL Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam 
 • Tổ Chức Tập Hợp vì Nền Dân Chủ 
 • Tổ Chức Ngày 5–11 Nhân Quyền cho Việt Nam 
 • Viện Việt Nam Dân Chủ
 • Viet 2000 Foundation 

Best regards,

Hung Phan – President of The Board of DirectorsVietnam Human Rights Day-May 11 OrganizationTel:616-929-9999

Facebookhttps://www.facebook.com/Vietnam-Human-Rights-Day-182868608535818/

WebsiteWWW.VNHRDMAY11.ORG   

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.