Thông Cáo Báo Chí về Kết Quả Điều Trần của Ô. Bà MS Nguyễn Công Chính trước Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện HK


Washington DC, 24-10-2017 – Lúc 3 giờ chiều ngày 24/10/2017, Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc điều trần về tự do tôn giáo và nhân quyền tại Rayburn Office Building, Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Mục sư Nguyễn Công Chính và Phu nhân Trần Thị Hồng với tư cách là nhân chứng sống đã tường trình về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.

Bấm để xem tiếp (DOC)

Bấm  để xem tiếp (PDF)…

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com