Kính thưa toàn thể quý vị độc giả và đồng hương,

Trong thời gian vừa qua vì lý do kỹ thuật và nhân sự nên trang mạng của chúng tôi bị gián đoạn.

Nay chúng ta đã sửa chữa lại để trang mạng tiếp tục hoạt động trong tình thế khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, phần kỹ thuật còn nhiều sơ xuất xin quý vị bỏ qua và chỉ giáo cho chùng tôi.

Trân trọng

Ban Điều Hành

27/1/2021

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.