Tin Cập Nhật

HTTLVN.ORG – Liên quan đến việc chính quyền tỉnh Bình Định chiếm dụng đất của nhà thờ Tin Lành Phú Phong để làm vườn hoa, tôi con Chúa tại HTTL Phú Phong hai ngày qua đã có những phản ứng ôn hòa bằng việc trương các biểu ngữ để yêu cầu chính quyền trả lại đất.

Thường Trực Tổng Liên Hội đã trình báo vụ việc bằng văn bản, điện thoại trực tiếp đến Thủ tướng, Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an. Tuy nhiên, trước phản ứng ôn hòa của Hội Thánh Phú Phong, chính quyền vẫn cho phép việc thi công, canh gác trên mảnh đất của Giáo hội ngày đêm.

Xin Mời Xem…

 

Print Friendly, PDF & Email