HÔNG BÁO: KHỞI KIỆN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐẢNG CSVN NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC RA TÒA ÁN NHÂN QUYỀN.


Đây là việc cần thiết, khởI sự cho vụ kiện Formosa, nếu nộp đơn tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Manhattan trước ngày T.T Obama sang Việt Nam thì tin tức sẽ thuận lợi.

Vào tháng 9/2000 có 4 sinh viên Trung Quốc đã khởi kiện lãnh đạo đảng CSTQ Lý Bằng về sự kiện Thiên An Môn tại tòa án nầy và đã thành công.

Có thể nhiều người chưa biết là tòa án Hoa Kỳ “U.S. District Court in Manhattan” sẽ chấp thuận, nhận đơn các vụ án nhân quyền Quốc Tế cũng giống như tòa án ở Spain. Đây là “Center for Constitutional Rights, specializes in human rights cases.”

Đây là tòa án tương tự như Hague, mặc dù sau khi kết án Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc thì nước Mỹ vì hiến pháp và luật ngoại giao “chưa thể chế tài” được 2 lãnh đạo CSVN giống như trường hợp Tòa Án nầy đã kết án Lý Bằng, tuy nhiên, nếu bị kết án thì trong tương lai, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc không thể qua Mỹ theo ngoại giao được nữa vì khi đến New York sẽ bị bắt theo hiến định.

Đây là việc cần thiết, cần nhiều người giúp một tay, nhanh chóng đưa Lãnh đạo Đảng CSVN và lãnh đạo nhà nước CSVN ra tòa về tội “Vi Phạm Nhân Quyền”, đàn áp và bao che, hỗ trợ cho “Tội Ác Chống Lại Con Người” – Đàn áp dã man người biểu tình ôn hòa phản đối ô nhiễm môi trường.

(1) Cần gấp nhiều người Việt Nam ĐỨNG ĐƠN cho vụ kiện nầy: Cộng Đồng, Tổ Chức, Cá Nhân nào sẽ đứng tên trong NGUYÊN ĐƠN xin cho Thùy Trang biết gấp. Sau khi có nguyên đơn thì Thùy Trang sẽ vận động để có hằng nghìn người cùng đứng tên trong nguyên đơn kiện để trở thành A class action, class suit cho trường hợp nầy.

(2) Những Ai, Cộng Đồng, Tổ Chức nào sẽ chấp nhận đứng tên NGUYÊN ĐƠN xin email cho Thùy Trang gấp tại thuytrangnguyen@gmail.com hoặc liên lạc tại FB nầy.

(3) Cần Luật Sư tình nguyện giúp một tay thụ lý đơn thưa nầy để nộp cho tòa án gấp, đây là cơ hội cho các Luật Sư nhân quyền có dịp dấn thân giúp người Việt Nam bảo vệ nhân quyền.

Đây là cơ hội thuận lợi, trăm năm mới có một lần, nếu chúng ta chỉ đấu tranh bằng mồm mãi, nói mà không chịu làm gì để giúp cho người dân Việt Nam thì xin đừng nói nữa, hãy chung tay làm nên lịch sử hôm nay.

Thân Kính

Nguyễn Thùy Trang

XIN NÓI RÕ HƠN VỀ 2 VỤ KIỆN (1) TÒA ÁN NHÂN QUYỀN NEW YORK (2) DÂN VN TỐ CÁO CSVN ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN RA LHQ


Vụ thứ (1) dành cho người Việt Nam hiện có mặt tại Mỹ. Nếu bạn, cộng đồng, hội đoàn chịu đứng NGUYÊN ĐƠN thì bạn buộc bạn phải có mặt trong ngày tòa xử lãnh đạo Đảng CSVN vi phạm nhân quyền tại New York, do đó bạn cần phải chuẩn bị tinh thần trước về chuyện nầy. Mọi chi phí về di chuyển tới New York trong ngày ra tòa thì Thùy Trang cố gắng vận động các mạnh thường quân trợ giúp bạn một tay.

Đây là vụ án công khai tố cáo lãnh đạo CSVN vi phạm nhân quyền, do đó bạn cần phải là người thật, việc thật, công khai trước quần chúng về vấn đề nầy. Hiện nay đã có 1 luật sư tình nguyện góp sức điền đơn, chúng ta cần thêm nhiều LS nữa, xin liên lạc với thuytrangnguyen@gmail.com.

Vụ thứ (2) là Thùy Trang sẽ thụ đơn tất cả những người VN trong nước bị Công An CSVN đàn áp, đánh đập trong kỳ biểu tình ôn hòa phản đối ô nhiễm môi trường trong ngày 8/5/2016 vừa qua và biểu tình trước đó.

Nếu bạn quen biết người bị đánh đập, bạn cũng có thể đứng đơn dùm người bị đánh đập nếu bạn được người đó ỦY QUYỀN cho bạn đứng đơn giúp họ.

Thùy Trang sẽ gửi đơn cho bạn điền vào, sau đó gửi lại cho Thùy Trang qua email thuytrangnguyen@gmail.com lá đơn của bạn qua dạng pdf hoặc hình chụp lá đơn có chữ ký của bạn.

Thùy Trang sẽ giúp bạn chuyển thư tới LHQ và sau đó LHQ sẽ liên lạc với bạn qua thư – Khi bạn nhận được thư của LHQ thụ đơn, bạn cần chụp lại lá thư và chuyển cho Thùy Trang để tiếp tục theo dõi vụ kiện.

Nhớ rõ là tất cả tên, tuổi, chi tiết về cá nhân bạn hoặc người được ủy quyền sẽ giữ kín bí mật tuyệt đối.

Đây là tất cả chi tiết những gì Thùy Trang đưa ra cho các bạn hiểu là khi chấp nhận làm NGUYÊN ĐƠN bạn cần làm theo thủ tục tòa án đòi hỏi.

Theo kinh nghiệm Thùy Trang biết qua vụ (1) thì tòa sẽ xử một ngày và tuyên án vì Nguyễn Phú Trọng sẽ vắng mặt trong ngày xử, do đó không quá tốn kém đi New York nhiều lần.

Hiện nay có 5 người chịu đứng đơn và một Luật sư trong vụ (1) nhưng chưa có ai trong vụ (2), Thùy Trang đang chờ các bạn gửi email cho mình.

(*) Nên nhớ kỹ là vụ (1) tên người đứng đơn sẽ công khai nhưng vụ (2) Sẽ không công khai – Thư LHQ thụ đơn, Thùy Trang sẽ xóa tên người đứng ra thưa kiện nhà nước CSVN vi phạm nhân quyền trước khi phổ biến.

Nguyễn Thùy Trang

Print Friendly, PDF & Email