Hôm nay, 29/12/2017 , vào lúc 14h , 1 phái đoàn của ca Đồng Tháp
Đã đến nhà ông Nguyễn Văn Điền, Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ để uy hiếp.
Cụ Nguyễn Văn Điền

Xin bấm để xem tiếp.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.