LKQNHN, 9/6/2016 – Với bản chất chế độ độc tài vô thần cộng sản luôn tìm mọi thủ đoạn tiêu diệt bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khác tư tưởng của nó. Gần đây các thành viên Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam đã và đang bị nhà cầm quyền CSVN khủng bố tinh thần và sách nhiễu. Trong xã hội những sự khác biệt về tư tưởng tôn giáo là sự việc rất bình thường để giúp cho nhân loại phát triển và tiến hóa theo tự nhiên (Xem tiếp…..)

Print Friendly, PDF & Email