Theo AP, ngày 23/5/2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chính thức tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam sau nhiều thập niên bàn thảo khó khăn, hai bên tìm cách thúc đẩy xem như là một bước tiến rất quan trọng, mặc dù ông đã có nhiều cố gắng thúc đẩy cải tiến vấn đề quyền con người trong một quốc gia độc đảng.

Xin xem tiếp tục…

Print Friendly, PDF & Email