Tiếp tục con đường độc tài toàn trị, nhà cầm quyền CSVN trong những ngày gần đây đã có những hành động bán nước hại dân cụ thể như sau:

Bấm để xem tiếp

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.