Được biết thành phố Mimasaka đang chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm 45 năm bang giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chính quyền thành phố cũng đã tiếp nhận một bức tượng Hồ Chí Minh do một cán bộ trung ương đảng CSVN trao tặng và đã khánh thành khu “Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh trong bảo tàng viện thành phố Mimasaka nhằm vinh danh ông Hồ Chí Minh.

Xin bấm để xem tiếp

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.