“Trong 30 năm qua, sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc đã thực sự biến đổi thế giới, nhưng nếu Mỹ bắt đầu áp đặt thuế quan lên 200 tỷ và 500 tỷ USD xuất khẩu của Trung Quốc, thì nền kinh tế Trung Quốc có thể rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng”, kinh tế gia Duncan nói.

Xin bấm để xem


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.