Cựu tù nhân lương tâm Trương Văn Kim

bị đánh ngày 5/2/2018 tại Di Linh, Lâm Đồng

Bấm để xem tiếp


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.