Cá nhiễm độc ở Nghệ An được chuyển vào Nha Trang, mọi người hãy thông báo cho gia đình và tất cả mọi người ngừng sử dụng cá biển, nước mắm một thời gian.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email