Đây là phương án phát thảo, vận động để Thưa Formosa ra tòa án Quốc Tế về tội ác hủy hoại môi sinh, tương đương tội ác chống lại con người.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email