Ngày 20 tháng 7 năm 1954 cách đây 53 năm, hiệp định Geneve chia đôi dất nước Việt Nam dẫn đến hệ lụy vô cùng đau thương của Dân Tộc. Để tìm hiểu ai là kẻ chịu trách nhiệm về việc chia cắt này, xin mới quý vị tham dự hội luận paltalk trên Diễn Đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam sáng thứ Bảy 22 tháng 7, 2017 lúc 10 giờ sáng (giờ New York).

Xin bấm để xem tiếp.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.