Nhật bản đã sai lầm sau khi phát triển kinh tế và khoa học đã tấn công các nước láng giềng Á Châu, cuối cùng lụn bại do hai trái bom nguyên tử của Mỹ.

Xin bấm để xem tiếp


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.