Theo lẽ thông thường, mỗi khi có sự thay đổi nội các tại các quốc gia dân chủ tiền tiến trên thế giới, thì người cầm đầu chỉ thay đổi vài ví trí then chốt (inner circle) gồm những người tin cậy của mình mà thôi, do đó các vị trí khác trong các cơ quan vẫn không thay đổi, điều này bảo đảm tính cách liên tục và ổn định cho các hoạt động của chính phủ.

Nhưng như ai cũng biết, tại Việt Nam dưới chế độ và đảng cướp csvn, thì tất cả các chức vụ từ cấp cao nhất cho tới cấp thấp nhất đều do sự mua bán, tham nhũng hối lộ tạo thành.

Với thành phần mới của Ngụy Quyền Hà Nội thì chỉ có 2 phó thủ tướng là Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh cùng 2 Bộ trưởng là Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Y tế), Cao Đức Phát (Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) ở lại mà thôi.

Còn lại thì từ Nguyễn xuân Phúc, 3 phó thủ tướng và 21 Bộ Trưởng mới chắc chắn sẽ thay đổi toàn bộ nhân viên cấp dưới của mình, theo thứ tự dây truyền, vì đây là cơ hội làm giàu, vơ vét tiền bạc từ những người chạy chọt vào các chức vụ của Ngụy Quyền Hà Nội.

Những nhân viên của các thành viên bị tống cổ khỏi guồng máy cai trị độc tài, tham nhũng csvn đang lo sốt vó với tương lai về nhà đuổi gà cho vợ.

Với sự mua bán, tranh dành các chức vụ gây cấn, hiện đã bắt đầu, chắc chắn sẽ dẫn tới khoảng trống, tê liệt trong các hoạt động của Ngụy Quyền Hà Nội.

Khoảng trống đó có thể đem lại những lợi ích gì cho công cuộc tranh đấu giải thể chế độ và đảng csvn?

Thân chào Quyết Thắng

GianhLaiQuyenSong

Print Friendly, PDF & Email