Hoa Kỳ điều hai hàng không mẫu hạm đến Biển Đông để làm gì?

Truyền thông trong nước đưa tin. [TIN MỚI] GIỜ G SẮP ĐIỂM -Hai tàu sân bay Mỹ “RA ĐÒN PHỦ ĐẦU … ▶ 10:05 https://www.youtube.com/watch?v=SnvOcKiWVo4 2 hours ago – Uploaded by TIN MỚI Giờ G sắp điểm, hai tàu sân bay Mỹ “ra đòn phủ đầu” Trung Quốc tại Biển Đông VietTimes–Sự kiện Mỹ đưa 2 […]

Read More