Mời nghe hội luận “AI CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC” ?

Xin mời nghe âm thanh hội luận paltalk Chia đôi Đất Nước ngày 20/7/1954 Trên diễn đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam http://www.paltalk.com/g2/group/1622807469/DisplayGroupDetails.wmt ​​Đ​ề tài “Ai là kẻ chia đôi đất nước?” do nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh trình bày, BS Đỗ Văn Hội điều hợp, anh Trần Thức phụ tá. […]

Read More