Thông cáo báo chí của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam về Chánh Trị Sự Hứa Phi bị cộng sản khũng bố, sức khỏe nguy kịch.

Xin Bấm để xem

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.